Ðảng Cho Ta Mùa Xuân Lyrics

by Phạm Tuyên

Ðảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng,
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi,
Ðảng đã đem về tuổi xuân cho nước non,
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời,

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân,
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm,
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Ðảng,
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang,
Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới,
Tiến theo cờ Ðảng là thấy tương lai sáng tươi,

Ðảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời,
Ðảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai,
Ðảng đã mang lại tình yêu cho khắp nơi,
Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười,

Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau,
Cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân,
Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Ðảng,
Băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng,
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá,
Khi lý tưởng Ðảng rực sáng trong tim chúng tạ