Ðau Vì Mất Em Lyrics

by Lâm Chấn Kiệt

buổi sáng thức dẩy không thấy em bên cạnh,lòng anh đau đau vì người đi mãịhình bóng xưa nay còn dâu,chỉ còn anh với anh mà thôị
hạnh phúc em trao cho anh nay biến đâu hỡi người,bỏ lại đây bao nhieu niềm đau khi trái tim kia không còn.ôm cô đơn nỗi nhớ riêng mình anh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
vì là nhân thế dó em hỡi ,cuộc đời như thế dó,cớ sao ông trời nỡ cướp mất em đi,để anh cô đơn nỗi buồn luôn vây kín.anh cố gang kìm nén nỗi dau,và ngôi sao kia đã tắt.ánh sao kia cũng mơ .thầm gọi tên nguoi yêu khi màn đêm buông xuống anh gọi hoài em yêu em ở đâụ..về với anh nhân thế buồn đaụ

Lâm Chấn Kiệt Lyrics