Buồn Như Con Chuồn Chuồn Lyrics

by Cao Quân Kiệt

hò ơ chứ tình em mỏng dánh như canh chuồn
chuồn khi vui nó đậu khi buồn nó bay
ai thấu chăng cho lòng khi người yêu đã theo
chồng ai thấu chăng cho lòng bây giờ đò rời
bến sông còn anh mỏi mắt chờ trông ai ru
câu hò nghe buồn làm sao tình tồi dở dang
thật rồi anh nhớ xưa thơ dại em cùng anh
bước chung đường và em hay đòi anh đây đi
bắt cho em con chuồn chuồn để mỏi khi tan
trường ta hẹn hò nhau dưới bến sông này
chuồn chuồn ơi giờ đây mỏi đứa một nơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
không ai chuyện trò vui đùa cùng anh
chỉ còn mình anh thương nhớ về em
chuồn chuồn ơi tình em giờ đã cách xa
nơi đây anh buồn người có hay
em vui duyên mới em đã quen anh chuồn chuồn