Ðêm Mê Linh Lyrics

by Văn Giảng

Canh dài
[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
> Ta ngồi
Trong rừng cây vang ấm nguồn thiên thu
Trời vắng
Hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú
Ai thấy chăng xưa hùng cường
Ai thấy chăng mây tiệp chùng
Ðằng đằng đang phật phùng
Ai đấp non sông trường tiền
Ai kết nên tấm vải hồng
Xua tan giặc Ðông Hán,
Xua tan giặc Ðồng Lân
Ta cùng chung lòng,
Mong ngày vang danh ấn oai linh
Thề quyết rèn chí
Quét tan quân thù đang cướp nước
Ta cháu con dân Việt hùng
Nơi Mê Linh ta chận cùng
Ðồng lòng nguyện vẫy vùng
Ta chiến binh đang thề nguyền
Quanh ánh thiên rung lòng bền
Giang nguy càng hăng chí
Xung phong chờ đến ngày
Ai vì nước
Ai thề ước
Ta xung phong
Nguyện vấn thân hiên ngang
Nguyện đấu tranh xua tan quân bạo tàn
Ai trung thành
Ai liễu mềm
Thề hy sinh
Thề tung hoành hiên ngang
Thề kiên trung chiến đấu
Thề chiến thắng
Canh dài
Ta ngồi
Mơ ngày đi xong pha giành non sông
Ngời trôi
Bừng sáng ánh tươi hồng nâng chí lớn
Quanh ánh thiên reo bừng bừng
Tay nắm tay ca chập chùng
Hẹn ngày rạng Lạc Hồng
Mơ xuất quân đi dẹp tàn
Mơ quét tan quân bạo tàn
Xua tan giặc Ðông Hán
Xua tan giặc Ðồng Lân.