Ầu Ơi Ví Dầu Lyrics

by Trần Anh Khôi

Xa quê hương xa nơi nằm nôi yêu thương sau bao tháng năm mệt nhoài, giờ được trở lại, về nơi ta sinh ra, quê hương ơi, nơi chôn nhau cắt rốn.
Bao năm qua sống nơi trời xa, lo bôn ba, thời gian chóng qua, đôi khi ta, đi qua đời nhau xót xạ
Say hello, thank you goodbye, rồi gục đầu đường ai nấy bước.
Cho tôi xin nghe tiếng chào nhau ngày naọ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Lòng con nhớ hoài ngày tháng ấu thơ nay con trở về từ một nơi xa xôi, sau lưng mặt trời xa lắm mẹ ơi, sao vẫn còn nghẹ
Thiết tha, lời mẹ ru, vẫn còn nghe:
ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh
cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi,
khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đờị
ầu ơ, ầu ơ ví dầụ
ầu ơ, ầu ơ ví dầu, ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh.