Anh Về Ði Lyrics

by Hà Thái Hoàng

Có những lúc em thấy lòng bối rối,
Bao năm qua em không nói những dối gian,
Anh yêu ai, anh yêu ai, Anh có biết tình em luôn đau nhói,

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Sợ ghen tuông để em quên đi tất cả
Sâu trong tim bao ước muốn nói với anh,
Cớ sao anh luôn dối trá đến với ai,
Tình nồng trong men saỵ

Về đi, anh về đi, anh về đị
Thôi giờ, thôi không còn chi
Chỉ là cơn mơ chỉ là thương đau,
Ðể cho em quên đi lúc ta xa nhau,

Về đi, anh về đi duyên tình ta thôi đã hết,
Tìm về bên ai tìm về hương say,
Gửi trao cho nhau ái ân ngọt ngàọ

Với tất cả những tháng ngày ta êm ấm,
Với tất cả những ước nguyện ta có nhau,
Với tất cả những gì anh đã hứa,
Chỉ còn trong cay đắng,
Khi anh đi con tim em như vỡ nát,
Khi anh đi anh có biết em rất đau,
Anh yên vui anh đang vui, anh để mặc tình em ra sao,

Về đi, anh về đi, anh về đị
Thôi giờ, thôi không còn chi,
Chỉ là cơn mơ chỉ là thương đau,
Ðể cho em quên đi lúc ta xa nhaụ
Về đi, anh về đi, Duyên tình ta thôi đã hết,
Tìm về bên ai, tìm về hương say,
Gửi trao cho nhau ái ân ngọt ngàọ