Giao Mùa Lyrics

by Như Sơn

Bởi nắng xuân non gió xanh bối rối
Hạ tròn đỉnh núi trăng mềm lưng ong.
Làn gió xanh, rong ruổi về đâủ
Chồi non bật trổ, nõn nà bên song.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thu se nhớ thương, Cúc chờ mở rượu
Giục Ðông sưởi ấm men nồng
Ai đem nhớ thương rắc đầy lòng yêu
[Nhớ em thời khắc giao mùa 2]

Như Sơn Lyrics