Em Có Hai Trái Tim Lyrics

by Yuki Huy Nam

Bao nhiêu ngày qua anh luôn nghỉ em thật tâm,
Bao nhiêu ngày qua anh đã yêu không hoài nghị
Bao nhiêu ngày qua anh cứ nghỉ chỉ mình anh,
Chỉ mình anh trong trái tim của em.
Nhưng anh ngờ đâu khi vắng anh bên cạnh em,
Em đã cất bướt vui cùng aị
Khiến cho lòng anh thật đau nhói khi nhìn thấy
Em đi cùng ai, mà người đó cũng giống như anh,
Luôn nghỉ em thật tâm.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK:
Một trái tim yêu cả hai làm như thế có được không?
Hay là em có hai quả tim,
Nếu thế thì anh sẽ câm nín,
Nhưng mà không có chuyện đó đâụ
Ngày trước yêu nhau anh tự húa rằng trái tim yêu mình anh,
Nhưng giờ em yêu thêm một ngườị
Khiến cho cả anh và người ta bây giờ phải phải khổ đau vì em, đớn đau vì em.