Anh Cần Em Lyrics

by Khắc Việt

Anh ngồi suy nghĩ
Về chuyện tình đôi ta
Sẽ đi về đâu em ơỉ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh ngồi suy nghĩ
Về những lời đã hứa
Sợ rằng sẽ chỉ là mợ

Nếu là duyên số
Cho dù đến hết cuộc đời
Muốn xa vẫn sẽ bên nhaụ

Nhưng mà nếu lỡ
Quãng đường của ta đang bước
Ta đánh mất nhau thì saỏ

Anh sợ điều đó, thực sự sợ lắm
Anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh
Ðể rồi một mai, khi anh đứng nhìn lại
Chẳng còn em bên cạnh anh nữạ

Anh chỉ cần em, chỉ một mình em
Chỉ cần em yêu anh, không cần người ta yêu anh
Sẽ thật hối tiếc, khi anh đánh mất người
Vì anh nhận ra, không ai thay thế được em.