Dòng Máu Lạc Hồng Lyrics

by Unknown

Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Nòi giống Lạc Hồng, giống rồng tiên
Nguyện ôm bao đời đất mẹ.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang,
Bao lớp người đi ra nơi biên thùỵ.
Hình bóng mẹ già, đứng đợi con
Tạc vào sử sách... hào hùng...

Việt Nam ơi!.. Yêu mến ngàn đời,
Yêu lũy tre xanh, có con sông chảy quanh
Nào ta hát, khúc hát Lạc Hồng,
Là muôn cánh chim bay rợp biển Ðông.

Việt Nam ơi!... Hãy nắm chặt tay,
Tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng.
Nào ta hát, khúc hát Việt Nam,
Con cháu rồng tiên, con cháu Lạc Hồng,
Tự hào hai tiếng Việt Nam.