Ðiệu Buồn Dang Dở Lyrics

by Hoàng Thi Thơ

Tình em, tình em, tình như gió heo may !
Tình em, tình em, tình như lá thu bay !
Mùa Thu, mùa Thu, mùa chia ly sầu nhớ :
bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở dang !
Tình anh, tình anh, tình như gió mưa đông !
Tình anh, tình anh, tình như nước trên sông !
Mùa Ðông, mùa Ðông, mùa vui đâu còn nữa :
bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng !

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ôi mùa Thu lá thu vàng úạ..
Ôi mùa Ðông gió mưa phũ phàng...
Ôi tình tôi như mùa Thu lá vàng tuôn,
mùa Ðông mưa buồn rơi,
ôi tình tôi dở dang rồi !

Ðiệu buồn, điệu buồn tựa như tiếng kinh khuya
mà em và anh là đôi bóng con chiên...
Ngàn đời, ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy
với Thu võ vàng hay Ðông bẽ bàng...