Anh Gọi Em Gọi Em Gọi Em Lyrics

by Quốc Bảo

Hoa cánh nhỏ nở như con mắt nhìn không chớp
Em có buồn một khi đưa đón còn thưa thớt?
Những đêm xanh tim rung vụng về, xa vắng, nghe thân khô dần..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hoa rất mềm tình ta chưa biết mềm không nữa
Sương xuống đầy phủ vây, đâu biết tình chan chứa
Có khi, ngồi hát im hơi câu tình chung..

Anh gọi em, gọi em khan tiếng
Anh gọi em, để anh dâng hiến
Tim còn nguyên nhịp mới ban đầu
Vang suốt thiên thâụ.

Nghe tiếng gọi chẳng hay em có cùng đau xót?
Nghe rất sợ chiều hôm chuông gióng hoài không ngớt
Khắp châu thân anh tê lạnh rồi, em đốt cho anh đốm lửạ.

Hoa cánh nhỏ vàng hoe trong mắt người hôm ấy
Ðôi mắt nàng tỏa sao, anh nuốt vì sao ấy
Vắng em, ngồi suốt canh khuya không người thưạ.

Anh gọi em, gọi em khan tiếng
Anh gọi em, để anh dâng hiến
Tim còn nguyên nhịp mới ban đầu
Vang suốt thiên thâụ.