Dành Lấy Tình Yêu Lyrics

by Unknown

Dành lấy tình yêu
Tại vì sao anh nói đi,
Tình yêu em đối với anh,
Luôn chân thành không một chút tình toan.
Mà sao anh lại đành tâm, đắm say bên vòng tay khác, bỏ mặc em với nỗi co đơn quành hiụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Dù có lúc em đã quên rồi không quan tâm đến anh, khi anh buồn em chẳng biết hỏi han.
Còn người ta luôn sẻ chia, đã xen vào chuyện tình cảm của đôi ta để chiếm lấy tình anh.
Dành lấy tình yêu đã vụt bay, dù biết anh đang cùng ai đam mê phút yêu đương đậm saỵ
Lòng em vẫn tin ngày mai rồi anh sẽ suy nghĩ lại, tình đó quá sai lầm với anh.
Dành lấy tình yêu cho dù mai, chưa biết ai thuộc về ai nhưng đã tổn thương cho cả 2.
Tại vì ai anh đổi thay vì tình như bát nước đầy, đổ đi rùi thì có............... lấy lại được không???