Ðịnh Mệnh Lyrics

by Unknown


Hỡi người tình em có hay vẫn lặng thầm nơi chốn đây, đắm hồn trong men đắng cay, làm sao anh wên nỗi đau nàỵ Mới ngày nào ta có nhau, ta vui say trong nắng mai,chất ngất đắm đuối trong cơn say tình nhưng hôm nay em mãi xa rồị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Biển trời đã cướp mất bóng dáng em từ đây cho tim anh tan thành khói mây, đường tình hai lối ta xa nhau đớn đau vây kín tâm hồn anh xác xợ

Biển trời đã cướp mất bóng dáng em thật rồi,từ nay anh lẻ loịThôi nhé em yêu hẹn nhau kiếp sau mãi không chia lìạ

Biển trời đã cướp mất bóng dáng em từ đây cho tim anh tan thành khói mây, đường tình hai lối ta xa nhau đớn đau vây kín tâm hồn anh xác xợ

Biển trời đã cướp mất bóng dáng em thật rồi,từ nay anh lẻ loịThôi nhé em yêu hẹn nhau kiếp sau mãi không chia lìa