Ðố Ai Lyrics

by Dân Ca

Ðố ai biết lúạ.. ự.. lúa mấy cây
biết sông... biết sông mấy khúc... ự.. ơi
biết mâỵ.. biết mây mấy tầng...
biết mây mấy tầng... ợ.. ờị.. ợ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðố ai quét sạch... ợ.. ơị.. lá rừng
để em để em khuyên gió... ự.. ơị.. gió đừng...
gió đừng rung câỵ..
gió đừng rung câỵ.. ợ.. ờị.. ợ..

Ðố ai biết gió.... ơ ơị.. gió ở đâu
gió haỵ.. gió hay đi vắng... ự.. ơị.. ợ.. lúc nào
lúc nào có nhà... lúc nào có nhà... ợ.. ơị.. ợ..

Ðố trăng mấy tuổị.. ị.. ự.. ơị.. trăng già
để em... để em lên tiếng... ỵ.. ơị..
mặn mà... mặn mà yêu anh
mặn mà yêu anh... ợ.. ơị.. ợ..

Ð.K.:

Ðố ai nằm ngủ không mợ.. ợ.. ơị.. ợ..
biết em nằm ngủ hay mợ.. ợ.. ơị.. ợ..

Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên
nửa đêm anh đến bến bờ yêu đương...

Ðố ai tìm được tim aị.. ợ.. ơị.. ợ..
biết anh nhặt được tim em... ợ.. ơị.. ơ
để em ca hát... cho đời nên thơ
để anh âu yếm... dâng người trong mợ..