Ðò Ðưa Lyrics

by Giang Hạ

Có một con đò già nua, gồng gánh nắng mưa
Có một con đò, thầm lo bao chuyện xa đưa
Ðò đưa, đò đưa, đời đưa đò
Ðò đưa, đò đưa người học trò, buồn vuị..chuyến đò

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có một con đò già nua, lênh đênh sóng trăng
Có một con đò thời gian, chờ nàng nhân văn
Ðò đưa, đò đưa, từng lớp người
Ðò đưa , đò đưa tình con ngườị..đò ơị..ngậm ngùi

Trời buồn chiều sóng gió, nước tràn dâng về số kiếp đò nghèo
Người đưa đò thương tiếc , bến đò xưa da diết trông theo
Người học trò xưa hỡi, có về ngang qua bến sông năm nào
Người học trò xưa hỡi , bến đò xưa con nước xao xaọ

Giang Hạ Lyrics