Bài Ca Thống Nhất Lyrics

by Võ Văn Di

Biển trời bao la
Ðẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà vang tiếng hò khoan.

[ÐK 1:]
Dộ.. khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Ðông giá Băng vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về
Hân hoan.

Biển trời Xuân sang
Bắc Nam sum họp
Một giờ đông vui
Tưng bừng.

Biển trời Xuân sang
Con chim reo mừng
Trở về quê hương
Mến thương.

Ôị..
Khải hoàn ta ta
Ta gạt mái chèo
Tự do ra khơi
Tự do vô lộng
Ðời tự do
Gió Xuân về
Ðời tự do
Gió Xuân về.

[ÐK 2:]
Dộ.. khoan
Là khoan dô hò
Là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Ðàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời
Tương laị

Biển trời quê ta,bao năm chia vời
Cuộc đời chia đôi phương trờị

Biển trời quê ta
Nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm
Ước mợ

Ôi!
Biển trời bao la
Ðã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam
Cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam
Ðón Xuân về
Người Việt Nam
Ðón Xuân về
Người Việt Nam
Ðón Xuân về.

Biển trời quê ta
Rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà
Vui một nhà
Vang tiếng hò khoan
Dô .... hò
Là khoan dô khoan
là khoan dô khoan.