Ðoạn Cuối Tình Yêu Lyrics

by Vô Danh

Còn khóc chi em, thôi buồn chi em.
Tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình.
Ngày nao ta mơ chung đôi
Ngờ đâu nay ta hai nơi
Vui buồn ai biết trong đời

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ừng trách nghe em xin hiểu cho anh
Tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình
Thì thôi em quên, em quên
Chuyện xưa cho anh cho em
ể một người vui với đời

K:
Mãi mãi cách xa nhau rồi
Quyến luyến phút giây không rời
Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời
ọa đày ai khiếng xui hai người
Thà đừng biết nhau thì thôi

Giờ những thư xưa xin trả cho em
Trời đã phân chia tình nghĩa không thành
ường em, em đi em đi
ường anh, anh đi anh đi
Kỹ niệm vùi theo tháng ngày