Ðoạn Ðường Núi Sọ Lyrics

by Hà Trúc Sinh

Ðoạn đường núi sọ, thế chiến quốc xuân thu,
Anh nghe lệnh truyền buông súng trước kẻ thù.
Ðoạn đường núi sọ, bao mái ấm tan hoang,
Thương con thù chồng dao cắt trong lòng em.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðường cha ông biết khóc cơn đầu tiên,
Ðời anh em mấp mé cơn loạn điên,
Ðời tan danh, đời quên tên,
Ngựa hồng đau buốt ngày lết qua lộ Thiên.

Ðoạn đường núi sọ hoang vu phía tương lai,
Mơ xa mộng gần bỗng hóa ra huyền thoại,
Ðoạn đường núi sọ trên xứ lúa năm xưa,
Em thơ mẹ già đem bát cơm vào mợ

Ðoạn đường núi sọ, cơn suy thoái quê hương,
Khuôn viên nhà trường cũng biến ra trại tù.
Ðoạn đường núi sọ mưa lất phất mưa bay,
Trên vuông cờ người no máu xương ngủ saỵ

Ðường gai xưa Chúa bước cho mộng sâụ
Ðời thênh thang những lối đi tình yêu
Việt nam tôi, người dân tôi,
Vì đâu đi mãi về phía núi sọ thôi ?!

Ðoạn đường núi sọ, thế giới bỗng xa xôi,
Như quên thật rồi đất nước tôi đời đờị
Ðoạn đường núi sọ ôi khi mất quê hương,
Chung thân vị mật đắng nhất trên trần gian.