Nơi Ðó Lyrics

by Phúc Bồ

Có phải lúc đớn đau thật nhiều
Và chính lúc ấy em sẽ nhớ anh thật nhiều phải không ? em?
Nhìn đi nhìn đi phải không em ?
Anh đã nói cất tiếng yêu thương vội vàng
Và nuốt .. nuốt nước mắt nước mắt em xa ngút ngàn .... vì aỉ
Aỉ Lòng tin lòng tin vỡ tan rồi
Do em thôị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Và khi anh không cần em
Anh không cần hay bên cạnh aị

Hết... hết... rồị.. rồi người lại muốn quay về
Muốn anh nghe thêm gì
Ở nơi đó anh có nhớ gì?

Sẽ nhận được những gì
Ðể quên hình bóng aỉ Aỉ Aỉ
Cướp đi trong em hạnh phúc quá êm đềm.

[ÐK:]
Ở nơi đó em .... còn nhớ gì ?
Và sẽ nhận được những gì
Ðể quên hình bóng em?
Ðốt hết trong em
I don't know where you go
I don't wanna do
But please come back to me
What I can dỏ what I can dỏ
I can't believẹ