Anh Vẫn Không Ðổi Thay Lyrics

by Lê Toàn

Anh vẫn không đổi thay
Anh vẫn như thế không khác xa hơn ngày xưa
Anh đã hay hát cho duyên mình
Mang đến em biết bao nhiêu tình
Anh đã đem đến em ngày vui

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh vẫn không đổi thay
Anh cứ ôm mãi bao giấc mơ như người say
Mơ chúng ta sẽ đi xa vời
Khi biết anh vẫn chưa sang giàu
Nên khiến em đã hay giận anh

Và em cũng thế không hề em đổi thay
Mùi hương thơm đó anh còn nghe và say
Nụ cười duyên dáng em còn trên vành môi
Còn như xưa lúc em nhìn anh không nói
Và em cũng thế không hề em đổi thay
để anh mơ mãi em còn trong vòng tay
được em ôm ấp yêu mình anh từ nay
Về bên nhau mãi khi tình xưa còn đây

Anh vẫn như ngày xưa
Anh vẫn tha thiết mơ đến em trong giờ trưa
Anh đã hay viết bao thơ tình
Câu ái ân đó cho duyên mình
Sau đó anh đã yêu thầm em

Anh vẫn như ngày xưa
Anh vẫn theo mãi bao dấu chân trên đường mưa
Nơi ấy ta đã đưa nhau về
Nơi ấy ta đã trao câu thề
Bao mến yêu đó như còn đây