Ai Cũng Có Lúc Sai Lyrics

by Bằng Cường

Ngày hôm qua có bao giờ trở lại
Những lỗi lầm làm mình cách xa
Ðã quá trễ, em đi mất rồi
Ðã quá trễ để níu em.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Người ra đi có khi nào quay về
Những giận hờn rồi cũng sẽ qua
Bỗng thấy nhớ, yêu em rất nhiều
Bỗng trống vắng vì thiếu em.

Chuyện thường tình của đôi chúng mình
Ai cũng có lúc làm điều sai
Chuyện giận hờn để ta biết yêu hơn
Ngày buồn qua mau, đừng rời xa nhaụ

[ÐK:]
Gọi tên em trong chiều vắng
Ánh nắng vàng vẫn dịu dàng soi lối
Gọi tên em thân yêu trong chiều cô liêu
Chẳng biết khi nào em về đâỷ

Ðường thênh thang riêng mình anh
Nỡ sao đành người đi xa mãi
Ngày và đêm nơi đây chẳng còn ý nghĩa
Vì không có em bên anh (thân yêu).