Ðà Lạt Mờ Sương Lyrics

by Quỳnh Hợp

Xuống phố con đường mỗi sáng
Mưa bay thành phố như mơ
Ðèn đường đêm vẫn thức
Lãng đãng sương giăng mờ.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Xuống phố con đường mỗi sáng
Mưa bay thành phố như mơ
Ðèn đường đêm vẫn thức
Thành phố sương mờ giăng.

[ÐK:]
Cao cao thấp thấp, ẩn hiện trong sương
Ðà Lạt sớm mai, đẹp như thiên đường
Cao cao thấp thấp, ẩn hiện trong sương
Ðà Lạt sớm mai, đẹp như thiên đường.