Ðợi Chờ Vô Vọng Lyrics

by Ðinh Trầm Ca

Này hỡi người tình, sao em không lại ?
Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ
Này hỡi người tình, sao em không về ?
Tối qua anh nghe gió bên đồi kêu than

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hè hết, Thu qua, Ðông sang
Muà Xuân héo khô bao dung nhan
Mà chưa thấy em về
Anh ngồi chờ một mình

Nhà trống mênh mang, mênh mang
Từng cơn gió ru sang, ru sang
Ngỡ chân bước em về
Ơi hỡi gió ơi

Này hỡi người tình, sao em biền biệt ?
Phải chăng em không còn trên trần gian nữa ?
Là hết đợi chờ, hoang vu mộ địa
Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than

Này hỡi người tình, sao em không lại ?
Sáng nay con chim hót trên cành thương nhớ
Này hỡi người tình, sao em không về ?
Tối qua anh nghe gió bên đồi kêu than

Hè hết, Thu qua, Ðông sang
Muà Xuân héo khô bao dung nhan
Mà chưa thấy em về
Anh ngồi chờ một mình

Nhà trống mênh mang, mênh mang
Từng cơn gió ru sang, ru sang
Ngỡ chân bước em về
Ơi hỡi gió ơi

Này hỡi người tình, sao em biền biệt ?
Phải chăng em không còn trên trần gian nữa ?
Là hết đợi chờ, hoang vu mộ địa
Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than

Này hỡi người tình, sao em biền biệt ?
Phải chăng em không còn trên trần gian nữa ?
Là hết đợi chờ, hoang vu mộ địa
Tháng năm có tiếng gió bên đồi thở than