Bến Sông Buồn Lyrics

by Unknown

Còn lại đây phút giây ban đầu
Còn lại đây tiếng ca u buồn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bến sông buồn cô quạnh tình nhỏ đơn coi
Em xa miệt thứ để anh lẻ loi một mình
Sông dài rẽ chia dòng nước đôi nơi
Em quên tình cũ mà đi theo ngườị

Tình ơi bạc trắng như vôi
Tiếng thương, tiếng nhớ ơ
Tình kia gãy đôi
Ngờ đâu dở dang một đời
Em vui bên lạ
Ðể con sông buồn mãi mong đợi thuyền

Lời ca tình mãi bên nhau
Câu ca điệu lý tình ơi thủy chung
Giờ đây xót thương phận mình
Ðêm sông vắng lạnh, tiếng ai ru hò xót xa não nùng.