Dối Gian Lyrics

by Unknown

Trông trong d[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
dôi mắt em
Tôi nghe dường như chết đi nửa hồn
Yêu thương xưa đã trao
Ðem theo nụ hôn
Ðã thêm tủi hờn
Tôi không sao quên đi
Tiếng nói câu thề
Rằng yêu tôi mãi đắm mê
Ðầy đam mê
Giờ thì đôi môi em ngoan
Ðã dối gian
Ðôi môi ngoan dối gian
Ðôi môi ngoan bạc tình
Con tim tôi đang mang nhiều ngao ngán
Dối Gian
Ðôi môi xinh dối gian
Ðôi môi ngoan bao tình
Ðã xoa vất yêu thương tuổi xanh