Ðôi Mắt Ấy Lyrics

by Ðàm Vĩnh Hưng

ôi mắt ấy
ã làm anh hững hờ
ôi mắt ấy
ã làm anh bơ vơ
Vì saọ.. vì saọ.. vì sao
Em có biết không
Vì aị.. đôi mắt... đôi mắt
Anh lại đam mê đến thế

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ôi mắt em
Lâp' lánh như vì sao trên trời
ã khiến anh
Chất ngất vì yêu em
ôi mắt em
Lóng lanh' như vì sao sáng ngời
ã khiến anh
Vương vấn vì đôi mắt nhung huyền

ôi mắt ấy
ã làm anh hững hờ
ôi mắt ấy
ã làm anh bơ vơ
Vì saọ.. vì saọ.. vì sao
Em có biết không
Vì aị.. đôi mắt... đôi mắt
Anh lại đam mê đến thế

ôi mắt em
Lâp' lánh như vì sao trên trời
ã khiến anh
Chất ngất vì yêu em
ôi mắt em
Long lanh như vì sao sáng ngời
ã khiến anh
Vương vấn vì đôi mắt nhung huyền