Ðôi Mắt Ấy Lyrics

by Unknown

Ðôi mắt ấy
Ðã làm anh hững hờ
Ðôi mắt ấy
Ðã làm anh bơ vơ
Vì saọ.. vì saọ.. vì sao
Em có biết không
Vì aị.. đôi mắt... đôi mắt
Anh lại đam mê đến thế

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðôi mắt em
Lấp lánh như vì sao trên trời
Ðã khiến anh
Chất ngất vì yêu em
Ðôi mắt em
Lóng lanh' như vì sao sáng ngời
Ðã khiến anh
Vương vấn vì đôi mắt nhung huyền

Ðôi mắt ấy
Ðã làm anh hững hờ
Ðôi mắt ấy
Ðã làm anh bơ vơ
Vì saọ.. vì saọ.. vì sao
Em có biết không
Vì aị.. đôi mắt... đôi mắt
Anh lại đam mê đến thế

Ðôi mắt em
Lấp lánh như vì sao trên trời
Ðã khiến anh
Chất ngất vì yêu em
Ðôi mắt em
Long lanh như vì sao sáng ngời
Ðã khiến anh
Vương vấn vì đôi mắt nhung huyền