Dòng Máu Lạc Hồng Lyrics

by Lê Quang

Dòng máu Lạ[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
c Hồng, bốn nghìn năm
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình
Nòi giống Lạc Hồng , giống rồng tiên nguyện ôm bao đời đất mẹ
Nhịp trống hào hùng, mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy
Hình bóng mẹ già, đứng đợi con, tạc vào sử sách....hào hùng.......
Ðk:
Việt Nam ơi ! yêu mến ngàn đời
Yêu lũy tre xanh , có con sông chảy quanh
Nào ta hát , khúc hát Lạc Hồng , là muôn cánh chim bay rợp biển Ðông
Việt Nam ơi ! Hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết nên trang sử vàng
Nào ta hát , khúc hát Việt Nam , con cháu rồng tiên
Con cháu Lạc Hồng , tự hào hai tiếng Việt Nam