Dòng Sông Ai Ðã Ðặt Tên Lyrics

by Unknown

Dòng sông ai đã đặt tên
ể người đi nhớ Huế không quên
Xa con sông mang theo nỗi nhớ
Người ở lại tháng năm đợi chờ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mùa Thu trăng lên trên bến Khu Văn Lâu
Xưa ai ngồi ai câu ai sầu mà ai thảm
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông
Ðể người đi nhớ, nhớ mãi một dòng sông

Dòng sông hôm nay in bóng sao bay
Cho ai về mê say câu hò còn vang vọng
Ai mơ ai mọng ai đợi ai chờ
Mà dòng sông hát, hát mãi một nguồn thơ

Dòng sông ai đã đặt tên
Là dòng sông Hương nước êm trôi lững lờ
Dòng sông ai đã đặt tên
ể người đi nhớ, nhớ mãi không quên