Dòng Sông Tĩnh Lặng Lyrics

by Ngoại Quốc

Dòng sông ye[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
^n vui,
tĩnh lăng êm trôi,
nhẹ qua suối đồị
Uốn khúc quanh co,
xuyên rừng xanh ngát,
rồi qua nương đồị
Qua thung lũng hồng,
đồng cỏ non tĩnh mặc, tinh khôi,
thảnh thơi, tự tạị
Dòng sông yên vui,
tĩnh lặng êm trôi,
nhẹ qua cuộc đờị
Dòng sông yên vui,
tĩnh lặng êm trôi,
cuốn hút cuối trời