Ðừng Phá Vỡ Ân Tình Lyrics

by Unknown

Trong đêm sâu nên vầng sao chói sáng
Mây lên cao nên trời mây xanh ngất
Ta trao nhau nhìn nhau qua khoe mắt
Sống bên nhau với phận người sống vì nhau

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi
Qua đi biết bao nhiêu cuộc đời
Bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi
Không chia phôi vì đời buồn lứa đôi

Ðừng phá vỡ hỡi người ơi
Ðừng phá vỡ hỡi người ơi

ÐK :
Ðừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi
Là la la - la là la
Là la la - la là la
Ðừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi

Ta nghe như bao lời than với khóc
Ta nghe như cuộc đời treo trên tóc
Ta nghe như đời mau phai sớm tắt
Sống đơn côi sống phận người sống lẻ loi

Bơ vơ lắm, bơ vơ thay kiếp người
Bao nhiêu biết bao nhiêu lạc loài
Bao nhiêu oan trái bao nhiêu phen bùi nhùi
Nhưng than ơi cuộc tình nhân thế ơi

Gần bên nhau hỡi người ơi
Gần bên nhau hỡi người ơi

ÐK

Ta không dám mơ xa xôi vời vợi
Ta xin chút yêu thương ngọt bùi
Cho tan vỡ đi bơ vơ lạc loài
Vươn lên cao cuộc tình nhân thế ơi

Còn bên nhau muôn nghìn năm
Còn bên nhau muôn nghìn năm