Ðừng Qua Lối Ðó Lyrics

by Võ Thiện Thanh

1) Này cô em áo trắng!
Chúng đang trông em về
Nếu em đi bên lề
Ðừng than trách ai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ
Nó yêu em điên khờ
Chờ mình em thôi

Này nghe tôi nói nhé
Nếu khôn đi đường này
Tính tôi trông hiền vậy
Rồi em sẽ hay!

Này nghe tôi nói nhé
Có tôi đi cùng về
Tiếng yêu tôi vụng về
Mình về em nhé

2) Này cô em áo trắng
Có nghe tôi không nào
Nếu em cho tôi xạo
Ðừng than trách ai

Ðừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ
Nó yêu em điên khờ
Chờ mình em thôi

Này nghe tôi nói nhé
Nếu không đi đường này
Có hoa thơm cỏ dại
Và lũ bướm bay

Này nghe tôi nói nhé
Có tôi đi cùng về
Tiếng yêu tôi vụng về
Mình về em nhé