Ðừng Trách Người Ơi Lyrics

by Lê Hữu Hà

Ðừng trách người ơi tội thân em
Làm sao bắt con tim vâng lời
Làm khổ đời nhau, gì vui đâu
Một khi thế gian này điên đảo

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có những điều mà con tim,
Vì say đắm hoá ra yếu mềm
Ðể bây giờ dù thương đau đành im tiếng
Nỗi đau này nào riêng ai
Tình kia đã chết theo tháng ngày
Ðể bây giờ nhìn ngoảnh lại chẳng ai còn đây

Ðừng hỏi vì sao, mình yêu nhau
Nào ai biết đâu mây xanh màu
Ðừng hỏi tại sao mình xa nhau
Làm sao giữ được làn hư ảo
Giữa cuộc đời tựa chiêm bao
Ðầy cay đắng lẫn ngọt ngào
Biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu
Xin trả lại cùng trăng sao
Từng câu nói yêu thương ban đầu
Mơ bạc vàng mộng đã tan chẳng nợ gì nhạu

Ðừng hỏi tại sao mình xa nhau
Làm sao giữ được làn hư ảo
Có những điều mà con tim,
Vì say đắm hoá ra yếu mềm
Ðể bây giờ dù thương đau đành im tiếng
Nỗi đau này nào riêng ai
Tình kia đã chết theo tháng ngày
Ðể bây giờ nhìn ngoảnh lại chẳng ai còn đây

Giữa cuộc đời tựa chiêm bao
Ðầy cay đắng lẫn ngọt ngào
Biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu
Xin trả lại cùng trăng sao
Từng câu nói yêu thương ban đầu
Mơ bạc vàng mộng đã tan chẳng nợ gì nhạu