Dương Cầm Lyrics

by Ðan Thọ

Tay thuôn vuốt trên phím ngà
Âm thanh bỗng lan chan hòa
Tâm tư cuốn theo tiếng đàn
Hồn đã say tình thơ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hư Vô tiếng ai mơ hồ
Ta nghe ngất ngây vô bờ
Liễu trai bóng xưa chưa mờ
Còn vấn vương lòng ta
Ta nghe ngất ngây chìm đắm
Mê man đắm say tâm hồn
Và từng tiếng dương cầm đã
ã nhẹ như cánh môi mềm
ang mơn trớn trái tim này
ưa ta đến cõi mơ nào ?
Bao mê đắm vương theo đàn
Trầm lắng trong lòng ta

Tay thuôn vuốt trên

... lòng tạ..
Trầm lắng trong lòng ta
Trầm lắng trong lòng ta