Ðường Chiều Lyrics

by Hồng Duyệt

Chiều xóa thành đô
Thế nhân bàng hoàng
Giọng hát lời ca
Ôi sao nhịp nhàng
Dừng trên hè phố
Lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi
lá rơi bên thềm nhà

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðường vắng chiều buông
Bóng cây vài hàng
Ðèn sáng ngoài mưa
Hết ca ngừng đàn
Mộng xưa tàn vỡ
Lòng ta còn nhớ những chiều sát vai
sát vai trong nhịp đàn

Ôi ! Hắt hiu là nhớ chiều nay
sao hắt hiu là nhớ tới chiều nào
Ôi ! Bóng hôn hoàng xuống dừng đây
nghe lá mưa từng cánh trong nghẹn ngào

Mộng ước về đâu
Chút duyên tình đầu
Nhạc cũ chìm sâu
Lắng trong buồn sầu
Ðèn khuya còn sáng
Nhạc khuya thầm nhắc bao lần lá rơi
lá rơi trên đường chiều

Hồng Duyệt Lyrics