Ăn Năn Lyrics

by Unknown

Ngày mình yêu nhau hai đưa ươc mơ trầu cau
Em đâu co ngờ rằng hai đưa xa nhau
ÐờI buồn không anh nêu mộng xưa chẳng thành
Em tin không phảI mình mà vì đờI chia rẽ.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Chiều buồn trên mi hai đưa giữa cơn hè đi
Yêu thương keo dàI ngày hai đưa chia tay
Một lần bên nhau cũng làm yêu suôt đờI
Trông cơn mê đăm này là dâu buồn ăn năn.


ÐK:


Sông gio cuôn tơI luc tình yêu mât rồI
Ðam mê đi hoang trên vùng trăn trôI buồn
Banh xe tình yêu còn lăn qua traI tim
Ngày xưa cho đên sâu tình yêu luôn đơn đaụ


Nươc măt nuôI tiêc trảI đầy trong đay hồ
Ưu tư anh mang theo vòng tay rã rờI
Nhơ thương từng đêm về khơI thêm vêt đau
Ngày vui sao qua mau ngày buồn sao qua dàị


Ngày mình yêu nhau hai đưa cũng không giàu sang
Em đâu co ngờ tình yêu chiêc khăn tang
Ðường trần đêm đêm măt buồn trong tủI hờn
Lang thang trên lôI mòn vì đờI không tô son.


Ngày mình yêu nhau hai đưa ươc mơ trầu cau
Em đâu co ngờ tình hai đưa xa nhau
Một lần bên nhau cũng làm yêu suôt đờI
Trông cơn mâ đăm này là dâu buồn ăn năn!