Ðường Khuya Lyrics

by Unknown

ường về đêm nay buồn vắng
Lạnh lùng cô đơn một bóng
Nghe mưa buốt trong tâm hồn
ường về không gian một bóng
Tìm về trong hơi lửa ấm
Thương ai nhớ ai vẫn còn
Ôi lòng ta mỏi mòn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
K:

êm nay gió khuya lạnh quá
Xóa bao niềm thương ai mang kiếp tha hương
ường khuya vắng bóng người đi
Mong ước mà chi gặp lại người xưạ

êm nay nhớ sao là nhớ
Mắt môi người mơ sao tim thấy bơ vơ
ường khuya ai đón chờ ai
Sương ướt bờ vai chân bóng đêm dàị

ường về đêm mưa lạnh buốt
Ngại ngùng chân ai nhịp bước
Mưa ơi thấu chăng nỗi buồn
ường về khuya thêm lạnh giá
Chuyện tình xưa chưa mờ xóa
Tâm tư gửi trao một người
Ấm lòng nhau tiếng cười ... !!!