Ðường Nào Em Ði Lyrics

by Hoàng Nguyên

Ðường nào em đi,
Ðường nào em đi,
Ðường hoa gió rộng
hay đường mưa ngỡ ngàng
Ðường mưa phũ phàng
Ðường nào em đi ... ôi đường nào em đi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tình nào em mang,
Tình nào em mang
Tình xuân hoa vàng
Hay tình thu hoa tàn,
Tình thu lỡ làng
Tình nào em mang, ôi tình nào em mang

Ðường nào em đi,
Tôi dõi mắt từng giờ
Tình nào em mang
Tôi héo hắt đợi chờ
Con đường đó, ân tình đó có chăng một lối về
Có chăng lời hẹn thề, cho một người đam mê

Ðường nào em đi, Tình nào em mang,
Ngàn năm khôn cùng,
Ôi ngàn năm vẫn nồng
Ngàn năm vẫn hồng
Ðường nào hư vô,
Mối tình nào thiên thu ...