An Phú Ðông Lyrics

by Võ Ðức Thu

Lời 1:
Bên hàng dừa cao dòng sông mờ soi bóng
Nhớ những chiến binh trồng cây trên má hồng
Ðiêu tàn nhà hoang đường xưa ngập xương máu
Muôn cây bấp bênh giữa dòng trôi đến đâu
Hôm nay ai nghe có súng gọi hồn về
Ôi bao anh linh khuất bóng trọn lời thề
Vươn lên mây cao khí uất tràn tràn đầy
Nghe dân quân Nam vẫn thét rền nơi đây

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK:
Ðây An Phú Ðông
Ơi An Phú Ðông
Ngày nào quân đi reo bao hùng dũng
Ðây An Phú Ðông
Ơi An Phú Ðông
Muôn đời uy linh sống với núi sông

Lời 2:
Sa trường là đây ngàn cây còn vương máu
Tiếng súng vẳng xa từ đâu như thét gào
Con đò dừng đưa đoàn quân qua muôn sông
Hôm nay bến xưa vẫn còn ghi chiến công
Nơi đây dân quê sát cánh cùng thề nguyền
Xung phong đi lên Thát Ðát dành tự quyền
Nơi đây chôn thây chiến sĩ dòng lạnh lùng
Im nghe muôn dân hát khúc hờn non sông

Trở lại ÐK