Ðường Trần Vạn Nẻo Lyrics

by Unknown

Ðường trần vạn nẻo ai có qua cầu
Tình là dây oan là chuốc lấy âu sầu
Biết rằng đời nhiều gian dối
Biết rằng ngọt bùi trên môị. .để rồi xót xa thôi
Mộ. lần dang dở sầu khổ muôn đời
Phận mình trắng tay đâu dám cao vói
Chẳng hẹn mà tình yêu tới
Chén rượu tình còn chơi vơị.bẽ bàng chưa nói nên lờì
Như tình yêu tôi vơí em gặp nhau thoáng giây đầụ....
Vộị thương vội nhớ nhau nhiều
Ðể rôì chẳng được bao lâụ.
Ðể rôì mình đành xa nhau
Ước mơ làm gì ngườì ơi
Duyên số thôi đành biết ra sao ?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðường trần vạn nẻo mà người vẫn miệt mài
Tình nhiều gian truân là tình nhớ thương hoài
Ước gì mình đừng gặp nhau ..
Ðã muộn màng và thương đau
Thôi đành hẹn laị kiếp saụ..