Ðường Việt Nam Lyrics

by Nguyễn Ðức Quang

Ðường Việt Nam ôi vô cùng, vô tận,
đường ngang tàng ngoài biển Nam đến Trường Sơn.
Ðường ngày qua đầy vết kinh hoàng,
mỗi xóm làng một dở dang.
Ðường ruộng ngô đến xóm dừa chưa cùng,
đường ngông cuồng,
đường trường chinh vẫn ruổi rong.
Ðường mồ hôi tràn đến lưng đồi,
lúa yêu người hẹn cùng bước rong chơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðiệp khúc:
Ai từng đi trên đường Việt Nam.
Bước âm thầm và tim nát tan.
Bao lòng tham chất chứa đầy
những mưu đồ bạo tàn đang ngăn lốị
Nhưng càng dù mưa giông càng vươn tớị
Bước chân hùng còn đi rất hăng.
Ði dựng lấy quê hương nhà
Giống da vàng nầy là vua đấu tranh


Ðường của ta đưa ta về thanh bình
Ðường an lành, đường thảnh thơi những ngày vuị
Ðường Việt Nam mời những bước chân rờị
Sát nhau lại vì đường vẫn còn dàị