Ðường Xa Vạn Dặm Mẹ Bỏ Con Ði Lyrics

by Trịnh Công Sơn

Mẹ bỏ tôi đị ường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đị ường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi
Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mẹ bỏ tôi đi . ường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi . ường xa hoạn nạn
Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi
Gối lệch chăn mòn. Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi

Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa
Mẹ bỏ... con ...đi

Mẹ bỏ tôi đi
Mẹ bỏ tôi đi
ường xa ..vạn dặm .