Ân Tình Mỏng Manh Lyrics

by Ngọc Trọng

Ân tình cho anh từ muôn kiếp nào
Ân tình cho anh từng cơn sóng gàọ
Cho dù xa nhau tình không xóa mờ
Những đêm buồn, ngồi mênh mang tiếc nhớ.
Ân tình cho anh tuổi xuân trắng ngần.
Ngày nào đôi lứa , sống trong mơ mộng,
Ân tình cho anh sầu dâng ngút ngàn
Chan chứa nỗi vui đớn đau rã rờị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh ở nơi nào đắm say với ai
Ngày nào hạnh phúc nay đã phôi pha
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùị
Dù thời gian dấu vết xưa phai tàn
Ðã trót yêu anh rồi, yêu mãi mãị
Anh ở nơi nào có nghe lá rơi,
Vòng tay ân ái tiếng hát lả lơi
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùị

Ân tình cho anh từ muôn kiếp nào
Ân tình cho anh từng cơn sóng gàọ
Ngày nào đôi lứa sống trong mơ mộng,
chan chứa nỗi vui đớn đau rã rờị
Anh ở nơi nào hạnh phúc nay đã phôi pha
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùị
Dù thời gian dấu vết xưa phai tàn
Ðã trót yêu anh rồi, yêu mãi mãị
Anh ở nơi nào có nghe lá rơi
Vòng tay ân ái tiếng hát lả lơi
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấỵ.. mưa gió ngậm ngùị..