Ân Tình Ngàn Sau Lyrics

by Unknown

Sóng bát nga[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
't vỗ mãi như không ngừng
Cuốn xoay chôn bao ân tình
Nắng lấp kín lướt sóng như se buồn
Tình đã trôi xa khơi vô bờ
Trùng dương bao sóng lênh đênh như tình ta
Tìm đâu bao dấu yêu xưa nay đã xa
Nắng héo hắt lướt mãi trong âm thầm
Lấp che cơn đau ân tình
Gió cuốn xoáy giết chết bao tia vọng
Vạt nắng kia ai chia đôi đành
Trùng khơi bao la vắng mây trôi sao ngậm ngùi
Nụ sầu rơi sống đơn côi xa một đời
Từng đợt sóng kia xoay mòn giấc mơ
Nghìn trùng cách xa chôn trong vực sâu
Thầm hỏi cố nhân bao ngày vẩn vơ
Dật dờ hắt hiu xót xa lệ sầu
Tình yêu hỡi thôi từ đây
Xin giọt lệ thương đau
Giữ cho nhau ân tình ngàn sau!