Em Bé Ngoan Lyrics

by Unknown

Em được khen là em bé ngoan
vì chúng em đi học đềụ
Ði học em ngồi nghe rất chăm.
Cô giáo khuyên đều vâng theọ
Ta hoan hô chúng em đều ngoan
Nghe nói ai cũng đều gật đầụ
Hay hay chúng em nhìn nhau
và hứa ngay làm theo mau maụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em được khen là em bé ngoan.
Quần áo em luôn gọn gàng.
Thân mình em sạch trông đáng yêụ
Em cất lên lời ca vang.
Ta hoan hô chúng em đều ngoan
Nghe nói ai cũng đều gật đầụ
Hay hay chúng em nhìn nhau
và hứa ngay làm theo mau mau