Em Ðã Quên Ðường Khuya Lyrics

by Doãn Bình

Ðêm đêm tôi trở về căn gác nhỏ
Ðường dài thêm khuya khoắc với lẻ loi
Ðêm lang thang xâm chiếm trong lòng tôi
Bóng mình nghiêng ngả trên đường khuya

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm nay trăng lạnh tìm trên lối nhỏ
Cỏi lòng sao thơ thẩn chỉ mình tôi
Xua đôi tay ngao ngán cho thời gian
Choáng ngập giăng bước chân dở dang

Mình tôi, mình tôi qua các ngõ đường khuya
Ðèn vàng bóng lẽ, sáng trăng sẻ đôi
Mình tôi, mình tôi lê gót ngõ quạnh hiu
Ðèn vàng sát bóng, cháy trên thịt da

Ðóm lửa sao vội tàn, môi khắc khoải
Lại bật que diêm đốt thuốc vàng tay
Tin ai đây cho nỗi đau niềm riêng
Bóng ngả em đã quên đường khuya
(Bóng ngả lê bước chân triền miên)