Em Ði Bỏ Mặc Con Ðường Lyrics

by Trịnh Công Sơn

Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
bỏ mặc tôi lại tôi là ai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em đi bỏ lại con đường
bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
ngàn dâu khô hạn muôn trùng nhớ em

Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
Bỏ xa tôi yêu màu gian dối
bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui

2. Bỏ mặc mưa về một chiều phai
Bỏ mặc mưa qua rồi ngậm ngùi
Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
bỏ mặc tay buồn không bàn tay

Em đi bỏ lại con đường
bỏ hoa cỏ dại vô thường nhớ em
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
ngàn dâu khô hạn muôn trùng nhớ em

Bỏ mặc tôi buồn, bỏ mặc ai
Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi