Em Ði Lễ Chùa Lyrics

by Võ Tá Hân

Em đi chùa về
Lòng nghe thanh thản
Lời sư ông giảng
Chuông đồng vang vang

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em đi chùa về
Niềm tin thức dậy
Lời kinh muôn thuở
Mầu nhiệm thênh thang


Em đi chùa về
Từ nay thay đổi
Lòng không hờn dỗi
Em hiền em ngoan

Em đi chùa về
Lòng nghe sống dậy
Buồn thôi than thở
Tình đẹp như mơ

Em đi lễ chùa này
Bao tin yêu sáng lạn
Ôi chứa chan tình người
Em cười vui bên nhau

Em đi lễ chùa này
Dâng hương hoa cúng Phật
Em cất cao lời nguyện
Thương người như thương thân