Em Hãy Về Ði Lyrics

by Unknown

Thôi em hãy [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
về đi,
xin trả lại em, những gì đầu môi em trao,
xui hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng,
mà nay đâu ngờ biệt ly, em chớ buồn làm chị
Thôi em hãy về đi,
em chớ sầu bi, bởi tình còn mang chia ly,
xui khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà,
mà nay duyên tình dở dang, trách em sao quá phủ phàng.
Em ơi em ơị.. thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ,
còn gì đâu ước mơ, ta chung nhau một lôí, ta chia nhau nụ cười,
câu thủy chung lứa đôi, thề không đổi ngôị
Thôi em nhắc làm chi,
em hãy về đi, hết rôì còn chi đâu em,
nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người,
còn tôi đêm dài lẻ loi, víêt lên câu hát thiệt thòị..